« home
Cursus Actualiteiten Regulier Vreemdelingenrecht

Datum:vrijdag 27 maart 2020 inloop 12.30 uur, aanvang cursus 13.00 uur, einde 17.30 uur, inclusief tweemaal een kwartier pauze
Punten:4 PO juridische opleidingspunten logo NOvA 4 PO punten
Docent(en):  mw. mr Alexandra Nederveen
Prijs:€ 245,- exclusief btw, inclusief broodjes, fruit en koffie/thee en inclusief de digitale reader
Deelnemers:maximaal 25 plaatsen voor advocaten
Locatie:Vergaderlocatie Puur* Rotterdam, Boompjes 412, 3011 XZ Rotterdam


In onze actualiteitencursus regulier vreemdelingenrecht word je in vier netto lesuren in kort bestek bijgepraat over de volgende onderwerpen:
  1. In Chávez-aanvragen (art. 20VWEU) past de IND het beleid van WBV 2018/4 inmiddels veel strenger toe dan voorheen. De actuele problematiek rond paspoortvereiste en de marginale zorgtaken (stiefouders) komen in de cursus aan bod en ook de samenloop met openbare orde-problematiek, het ongeboren Nederlandse kind en ook Chavez-aanvragen van volwassen Unieburgers en hun bijzondere afhankelijkheid idzv art. 20 VWEU worden besproken. En wat te doen met zogenaamde 'voorkinderen' in Nederland of kinderen die nog in het buitenland zijn? Hoe vraag je een faciliterend inreisvisum in het buitenland aan en wat zijn de actuele IND loketperikelen?
  2. Van Ri 2003/86, de Gezinsherenigingsrichtlijn, bespreken we de Afdelingsuitspraak over vrijstelling wettelijk mvv-vereiste van 29 maart 2019 en de minimumleeftijdsuitspraak van de Rb zp Haarlem van 27 december 2018 en de daaropvolgende Afdelingsuitspraak in het licht van de werking van het Unierechtelijke evenredigheidsbeginsel. Ook zijn er 2 zeer recente arresten over forse verruiming van de bestaansmiddelen ( 2004/38 en 2003/109).
  3. Op 11 juli 2019 zijn de conclusies van A-G Pitruzzella verschenen in de drie samengevoegde zaken die betrekking hebben op open orde problematiek en de vraag naar de juiste toetsingskaders. Op 6 juni 2018 stelde de Afdeling hierover pre-judiciële vragen aan het HvJEU en het HvJEU doet op 12 december 2019 uitspraak. We bespreken de stand van zaken.
  4. Het arrest Y.Z. ea HvJEU van 14 maart 2019 en de daarop volgende uitspraak van de Afdeling over de gevolgen van het verstrekken van onjuiste gegevens en fraude worden uitgebreid besproken.
  5. Recente EHRM uitspraken mbt de vraag of art. 8 EVRM geschonden is bij intrekking verblijfsvergunning en uitzetting wegens strafrechtelijke veroordelingen van langdurig rechtmatig verblijvende vreemdelingen.
  6. Tenslotte kunnen we last-minute andere actuele onderwerpen signaleren.
Het cursusprogramma wordt continu aangepast aan de hand van actuele ontwikkelingen in het reguliere vreemdelingenrecht. De cursus wordt in een vaste volgorde tweemaal per jaar in elk arrondissement gegeven, zodat de cursist desgewenst elk halfjaar een inhoudelijk geheel gewijzigde cq aangepaste cursus kan volgen in het eigen arrondissement. Maar iedere cursist kan zelf naar voorkeur de cursusdatum en -locatie uitkiezen.

Na de cursus wordt een certificaat toegezonden dat geldt als bewijs voor deelname.

Puntwaardigheid: het Cursusbureau Vreemdelingenrecht is een door de NOvA erkende opleidingsinstelling voor de advocatuur. Je tekent tijdens de cursus de presentielijst en je ontvangt na afloop je bewijs van deelname waarop het cursusprogramma wordt vermeld. Voor deze cursus krijg je vier PO juridische opleidingspunten toegekend. Je bewaart het bewijs van deelname en je geeft dit op bij je jaarlijkse controle (CCV) van de NOvA.

Schrijf je in voor deze cursus door te klikken op de knop 'download het inschrijfformulier hier', die hieronder staat. Je downloadt dan een inschrijfformulier in docx-format dat je ingevuld naar ons kunt mailen of faxen. De contactgegevens staan op het formulier en ook op deze site.

download het inschrijfformulier hier »Op onderstaande kaart kun je zien waar de locatie van de cursus is te vinden.Cursusbureau Vreemdelingenrecht Klachtenprocedure »
Algemene voorwaarden »
Contact:

t: 0343 410 329
f: 0343 574 622
e: info@cursusbureauvreemdelingenrecht.nl
a: Dijkstraat 3, 3961AA Wijk bij Duurstede, Nederland
r: KvK 69648409

Als je vragen hebt, neem dan contact met ons via de bovenstaande contact gegevens. We staan je graag te woord.