« home
Cursusbureau Vreemdelingenrecht


een foto waarop Sanderijn Wierink cursus geeftDocenten
Kort CV A.M. van Eik

Mr Marieke van Eik is sinds 2004 als advocaat werkzaam bij Prakken d'Oliveira Human Rights Lawyers en is daar als partner lid van de coöperatie. Zij heeft zich gespecialiseerd in het asielrecht en reguliere migratierecht en daarnaast in het natuurbeschermingsrecht. Verder procedeert ze veelvuldig in Luxemburg bij het Gerecht en het Hof van Justitie EU.
Ze is hoofddocent vluchtelingenrecht bij de beroepsopleiding (CPO) en geeft daarnaast les bij SSR, OSR en CPO. Ze schrijft regelmatig voor de diverse vakbladen.
Kort CV W. Eikelboom

Mr Wil Eikelboom is gespecialiseerd in het voeren van procedures voor internationale mensenrechteninstanties; met name het Europees Hof voor de Rechten van de Mens te Straatsburg. Bij het EHRM won hij samen met Liesbeth Zegveld de zaak Jaloud v. the Netherlands voor de Grote Kamer van het Hof.
Daarnaast staat Wil cliënten bij in nationale procedures inzake vreemdelingenrecht en mensenrechten. Hij is als advocaat werkzaam bij Prakken d'Oliveira Human Rights Lawyers. Tevens is Wil thans voorzitter van de Vereniging van Asieladvocaten Nederland (VAJN). Voordat hij in 2008 advocaat werd, werkte hij vijf jaar als jurist op het hoofdkantoor van de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de Vluchtelingen (UNHCR) te Genève.
Kort CV K. Geertsema

Mr dr Karen Geertsema begon haar loopbaan in 2004 als advocaat bij Hamerslag & van Haren advocaten in Amsterdam, waar zij zich specialiseerde in het asielrecht. In 2018 promoveerde zij aan de Vrije Universiteit op het onderzoek ‘Rechterlijke toetsing in het asielrecht. Een juridisch onderzoek naar de intensiteit van de rechterlijke toets in de Nederlandse asielprocedure van 2001-2015’. Sinds 2015 is zij werkzaam als redactiesecretaris van het tijdschrift Asiel- en Migrantenrecht. Daarnaast geeft zij het vak migratierecht op universiteiten en geeft regelmatig cursus.
Kort CV J.C.E. Hoftijzer

Sinds 1991 werkt mr Annelies Hoftijzer met veel plezier als advocaat in het vreemdelingen- en asielrecht, eerst in Zaandam en vanaf 2011 als partner bij Hamerslag & van Haren advocaten in Amsterdam. Naast de praktijk heeft zij ongeveer 10 jaar lesgegeven in de C-cursus asiel van de OSR (de basisbeginselen van het asielrecht). Inmiddels geeft zij regelmatig cursus over actuele ontwikkelingen in het asielrecht en over specifieke onderwerpen (zoals de implementatie van de asielrichtlijnen) bij de Orde van Advocaten in Amsterdam, de Stichting Migratierecht Nederland en bij het Cursusbureau Vreemdelingenrecht.
Annelies heeft haar belangstelling voor het migratierecht ook kunnen uiten als voorzitter van de SVMA (2010 - 2017) en (nog steeds) als redactielid van Asiel- en Migrantenrecht.
Kort CV M.A.K. Klaassen

Dr Mark Klaassen is als universitair docent verbonden aan het Instituut voor Immigratierecht van de Universiteit Leiden. Sinds 2018 is hij lid van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken. In zijn onderzoek richt Mark Klaassen zich met name op de verschillende vormen van gezinshereniging in het EU recht en het Nederlandse vreemdelingenrecht. In 2015 verdedigde hij zijn proefschrift over het recht op gezinshereniging. Hij doceert thans verschillende vakken op het gebied van het vreemdelingenrecht op de Universiteit Leiden en verzorgt regelmatig postacademische cursussen voor professionals die werkzaam zijn binnen dit rechtsgebied.
Kort CV A.C.M. Nederveen

Mr Alexandra Nederveen is sinds februari 1993 als advocaat werkzaam bij Hamerslag & van Haren advocaten, waar zij als partner aan de maatschap is verbonden. Zij is gespecialiseerd in het reguliere vreemdelingenrecht. Daarnaast is zij als docent sinds 2005 verbonden aan de OSR Utrecht alwaar zij aan de derde dag van de A-cursus invulling geeft. Sinds 2011 heeft zij 6 keer de reguliere cursus vreemdelingenrecht bij Woltring cursus op diverse buitenlandbestemmingen verzorgd. Zij gaf eerder de actualiteitencursus bij de Orde van Advocaten te Amsterdam en bij de Haagse Orde.
Zij is gedurende een aantal jaren bestuurslid bij Advocaten zonder Grenzen geweest. Naast fondsenwerving heeft zij ook gewerkt als projectleider van het Surinameproject 2004-2009, waarbij minderjarige verdachten in het strafproces werden voorzien van een gefinancierde advocaat.
In het najaar van 2017 richtte zij samen met haar broer Ruud Nederveen het Cursusbureau Vreemdelingenrecht op.
Kort CV M.J.M. Ristra - Peeters

Mr Marjon Peeters (1976) studeerde rechten aan de Universiteit van Tilburg met als specialisatie strafrecht. Na haar studie was zij als senior procesvertegenwoordiger werkzaam bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Tussen 2006 en 2012 was zij werkzaam als advocaat bij Van Appia & Van der Lee advocaten en bij Hagg & Van Koesveld advocaten te Amsterdam. Van september 2012 werkt Marjon als zelfstandig advocaat met als expertise het reguliere vreemdelingenrecht, sociaal- economische rechten, sociaal zekerheidsrecht en algemeen bestuursrecht.
Tot september 2018 was Marjon voorzitter van het bestuur van de Specialistenvereniging Migratierechtadvocaten (SVMA). Zij is jarenlang als docent vreemdelingenrecht verbonden geweest aan de Opleiding Sociaal Recht (OSR) te Utrecht. Daarnaast verzorgt zij regelmatig cursussen voor onder meer Stichting Migratierecht Nederland (SMN) en sinds kort aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) als docent bestuursrecht.
Kort CV S. Rebergen

Mr Shanna Rebergen is sinds 2011 werkzaam als advocaat in het vreemdelingen- en asielrecht. In 2014 is zij haar eigen kantoor gestart in Arnhem. Sinds 2017 verzorgt zij cursussen over vreemdelingenbewaring en regulier vreemdelingenrecht. Daarnaast is zij bestuurslid bij de Specialistenvereniging migratierecht advocaten (SVMA).
Kort CV C.J. Ullersma

Mr drs Corrien Ullersma startte haar loopbaan in het migratierecht als gerechtssecretaris bij de Vreemdelingenkamer Amsterdam. Na een ruim jaar stapte ze in 2008 over naar de advocatuur, kantoor Prakken d´Oliveira. Sinds 2015 werkt zij bij Van der Woude de Graaf advocaten, inmiddels als partner. Corrien is met name gespecialiseerd in gezinshereniging van asielstatushouders – nareis. Ze is docent bij diverse cursussen van OSR en Stichting Migratierecht Nederland, redactielid van Sdu Commentaar Vb 2000 en van het Sdu tijdschrift Jeugdrecht in Praktijk. Daarnaast schrijft ze graag en met enige regelmaat annotaties in JV en artikelen in Asiel- en Migrantenrecht.
Kort CV S. Wierink

Na meerdere jaren als advocaat gewerkt te hebben in het vreemdelingenrecht, is mr Sanderijn Wierink overgestapt naar de rechtspraak. Ze heeft bijna vijf jaar bij de rechtbank Rotterdam gewerkt, eerst als senior juridisch medewerker en later als senior stafjurist. In die functie gaf ze met enige regelmaat cursus aan advocaten, rechters en wetenschappers. In 2016 is zij teruggekeerd naar de advocatuur en weer als advocaat en partner verbonden aan Hamerslag & van Haren advocaten in Amsterdam. Ze is gespecialiseerd in zowel het reguliere vreemdelingenrecht, als het asielrecht.
Voorts is Sanderijn bestuurslid bij de SVMA.


Cursusbureau Vreemdelingenrecht Klachtenprocedure »
Algemene voorwaarden »
Contact:

t: +31 (0) 343 410 329
f: +31 (0) 343 574 622
e: info@cursusbureauvreemdelingenrecht.nl
a: Dijkstraat 3, 3961AA Wijk bij Duurstede, Nederland
r: KvK 69648409

Als je vragen hebt, dan kunt je contact met ons opnemen via de bovenstaande contact gegevens.